članki

Razkrivamo, kako potrošniki kupujejo izdelke vsakdanje rabe!

Trgovino izdelkov vsakdanje rabe v zadnjem času zaznamuje posebna dinamika. Na portalu Shopper’s Mind – sMind so pred kratkim objavili primerjavo nakupnih navad med Slovenijo in Hrvaško, v tokratnem članku pa povzemamo ugotovitve nekaterih ključnih raziskav, ki predstavljajo edinstveno znanje za vse, ki poslujejo v tej kategoriji.

 

SLOVENSKO POREKLO JE PRI KUPOVANJU PREHRANSKIH IZDELKOV POMEMBNO PREDVSEM STAREJŠIM POTROŠNIKOM.

Nakupne navade v kategoriji izdelkov vsakdanje rabe je med drugim preverjala raziskava v izvedbi TNS, IAB in Googla, Consumer Barometer, ki omogoča tudi primerjavo med Slovenijo in Hrvaško. Državi sta si zelo podobni v fizičnih lokacijah, kjer potrošniki najpogosteje opravljajo nakupe. Po pričakovanjih velika večina nakupuje v supermarketih in hipermarketih, v Sloveniji 3 od 5 potrošnikov, manjši delež pa se odloča za nakupe neposredno v trgovinah blagovnih znamk, in sicer v Sloveniji manj kot desetina, na Hrvaškem še manjši delež.

Pomemben del nakupnih navad v kategoriji živil je poreklo izdelkov. Po podatkih Trženjskega monitorja DMS 2016 v tem pogledu v Sloveniji obstajajo razlike glede na starostne segmente, in sicer je slovensko poreklo pri nakupovanju hrane pomembno predvsem starejšim generacijam.

 

SPLETNE NAKUPNE NAVADE V FMCG KATEGORIJI SE OD OSTALIH BLAGOVNIH SKUPIN RAZLIKUJEJO V POGOSTOSTI NAKUPOV, PLAČILNIH METODAH IN OKVIRNIH ZNESKIH KOŠARICE.

Kakšni pa so trendi pri spletnih nakupih? Po podatkih največje raziskave spletnega nakupovanja v regiji Shopper’s Mind – sMind se nakupne navade pri izdelkih vsakdanje rabe tudi na spletu precej razlikujejo od ostalih kategorij. Raziskava je bila opravljena na več kot 4000 hrvaških uporabnikih spleta, a omogoča tudi vpogled v trende na slovenskem trgu, saj je vedenje potrošnikov v obeh državah v marsičem podobno.

Če pogledamo pogostost nakupov, je skoraj polovica anketirancev zadnji spletni nakup opravila v zadnjem mesecu, tretjina v zadnjem tednu. 3 od 5 vprašanih prehranske izdelke na spletu nakupujejo vsaj enkrat mesečno, kar je 12 odstotnih točk več od povprečja vseh spletnih nakupov ne glede na blagovno skupino. Zanimiv je tudi okvirni znesek, ki pri 7 od 10 nakupov znaša med 50 in 200 €, medtem ko je pri ostalih kategorijah v tem cenovnem razredu opravljena samo tretjina nakupov.

Z našimi sosedi smo si zelo podobni v načinu prevzema izdelkov vsakdanje rabe.

V fizični trgovini naročeno blago prevzame 94 % Slovencev, vprašanih v raziskavi Consumer Barometer, podobno na Hrvaškem, medtem ko se za dostavo na dom odloči le 2 odstotka kupcev, za čezmejno dostavo praktično nihče.

 

SPLETNIH NAKUPOV V KATEGORIJI JE ŠE VEDNO LE 6 ODSTOTKOV, VENDAR ODSTOTEK V ZADNJIH LETIH NARAŠČA.

Trženjski monitor DMS 2016 kaže, da je v Sloveniji v kategoriji izdelkov vsakdanje rabe na spletu opravljenih le 6 odstotkov nakupov, vendar se je v enem letu delež povečal za 2 odstotni točki, kar zagotovo kaže potencial za dodaten razvoj.

Nazaj na članke

ŠE ZAINTERESIRANI?
KONTAKTIRAJTE NAS