WE KNOW OUR BUSINESS.
GO BIG WITH US!

sales
01 storitve

prodaja in
marketing

Osredotočamo se na dve področji, ki sta izjemnega pomena pri nakupnih odločitvah potrošnikov in sicer na prodajo in marketing.
Naša podpora, znanje in priporočila temeljijo na praktičnem pristopu z veliko mero osebnega angažmaja.
preberi več

Prodaja in marketing morata delovati z roko v roki. Nekdanjega "mi" proti "njim" ni več, zato je dandanes izjemnega pomena, da sta ti dve področji del ene dinamike.

Iz tega naslova so naše prodajne in marketing aktivnosti povezane s skupnimi cilji, seveda glede na različna področja, od strategij za zagotavljanje količin in EBITDA, ustvarjanja dodane vrednost za družbo in potrošnike, razvoja novih izdelkov, upravljanja in izvajanje marketinških in medijskih strategij ter kampanj (ATL in BTL), analize (KPI, ROI, MROI) trga in kupcev do penetracijskih strategij za nove izdelke ter iskanje novih prodajnih in distribucijskih priložnosti.

MI VAM LAHKO POMAGAMO PRI:

- Ocenjevanju in razvoju ključnih priložnosti za rast ter oblikovanju poti, ki bo dosegla zastavljene cilje v najkrajšem možnem času

- Optimizaciji resursov z večjo stroškovno učinkovitostjo pri doseganju boljših rezultatov pri strateških kupcih

- Ovrednotenju trga, potrošnikov in partnerjev s ciljem uvrstiti pravi izdelek k pravemu kupcu in potrošniku v pravem trenutku

- Vpogledu in razumevanju konkurence, strukturo njihovih prodajnih kanalov in procesov ter strategij, ki bodo izboljšali možnosti vaše rasti na trgu

- Sodelovanju s principali in strateškimi kupci ter njihovimi ekipami s ciljem oblikovati, razviti in udejanjiti aktivnosti za optimalni nastop ali rast izdelka na trgu

- Razvoju prodajih in tržnih strategij ter aktivnostmi za izboljšanje učinkovitost prodajnih ekip na terenu

- Zaznavanju in proaktivnem zmanjševanju stroškov, povezanih s prodajo in trženjem

- Oblikovanju in izobraževanju ekip v vir konkurenčne prednosti, s poudarkom na povečanju vrednosti za partnerje, stranke in skupnost.

Edinstvene in ciljno naravnane prodajne in trženske strategije so dandanes ključnega pomena za uspeh, ne glede a govorimo o elektroniki, izdelkih široke potrošnje, potovanjih ali izobraževanju.

Kontaktirajte nas še danes, če želite izvedeti, kako Vam lahko mi pomagamo bistveno izboljšati svojo učinkovitost.

ŠE ZAINTERESIRANI?
KONTAKTIRAJTE NAS