WE KNOW OUR BUSINESS.
GO BIG WITH US!

sales
01 storitve

prodaja
in marketing

Osredotočamo se na dve področji, ki sta izjemnega pomena pri nakupnih odločitvah potrošnikov in sicer na prodajo in marketing.
Naša podpora, znanje in priporočila temeljijo na praktičnem pristopu z veliko mero osebnega angažmaja.

preberi več

sales
02 storitve

poslovanje in
upravljanje podjetja

Ne glede na to na katerem področju delujete, oziroma kako široka je vaša ponudba je nabor vprašanj in izzivov s katerimi nas soočate vedno dokaj podoben. Še posebej, če je vaš cilj povečanje prodaje oziroma dobička, osvajanje novih trgov ali pa zgolj prevetritev poslovanja.

preberi več

sales
03 storitve

zastopanje
in distribucija

Z razvojem in odprtjem tržišč, globalizacijo in enostavnostjo pretoka informacij, ljudi in blaga vloga “tipičnih” distributerjev z lastno logistiko ter velikimi prodajnimi in tržnimi ekipami izgublja na svojem pomenu.

Razlogov je več, vsekakor pa je eden pomembnejših focus in stroškovna učinkovitost. Še posebej, če je vaša blagovna znamka v istem košu z močnimi globalnimi akterji.

preberi več

YOU THINK BIG,
YOU GET BIG